проекти

Проекти с две оси

5MW в Северен Китай

5MW в Северен Китай

Фабричен проект

Фабричен проект

Проект за зелен пояс

Проект за зелен пояс

Планински проект

Планински проект

Слънчев тракер след сняг

Слънчев тракер след сняг

Едноосни проекти

по подразбиране

20MW в централен Китай

по подразбиране

20MW наклонена единична ос в пустинята

по подразбиране

40MW ZRPT плоска единична ос с наклонен модул

110MW с двустранни модули

110MW с двустранни модули

Проект за покрив

Проект за покрив

Ръчно регулируеми проекти за фиксиран монтаж

50MW SPIC проект

50MW SPIC проект

20MW проект в пустинята

20MW проект в пустинята